Scroll Top
young people offered free interrail passes for 2020
Discover EU
60,000 żagħżugħ/a se jingħataw l-possibilita’ li jesploraw l-Ewropa b’ferrovija fis-sena 2022, hekk kif il-programm DiscoverEU se jerġa jitnieda!!

Dan il-programm se jipprovdi żagħżagħ ta’ 18-il sena b’interrail passes b’xejn bit-tama li l-ivvjaġġar trans-konfinali  jrawwem unita’ interkulturali akbar madwar l-pajjiżi. 

Billjetti huma allokati lill-istati membri abbażi tad-daqs tal-popolazzjoni  u jistgħu jiġu applikati għal dawk li riċentament għalqu it-18-il sena.

iċ-ċifra ta’ 60,000 hija d-doppju ta’ kemm tkun is-soltu, minħabba l-fatt li cittadini tal-UE li għalqu t-tmintax-il sena fl-2020 jistgħu japplikaw, kif ukoll dawk li se jghalqu it-tmintax-il sena fl-2021.   Dan il-programm se jiftaħ l-applikazzjonijiet tiegħu f’Ottubru, bil-parteċipanti magħżula se jkunu jistgħu jivvjaġġaw bejn Marzu 2022 u Marzu 2023 fuq perjodu ta’ 30 jum. Minħabba ċerta implikazzjonijiet b’riżultat tal-pandemija kurrenti, l-vjaġġaturi kollha se jiġu offruti prenotazzjonijiet aktar flessibli u livell t’assikurazzjoni interrott.

Mill-2022, DiscoverEU ser ikun qiegħed jiġi ffinanzjat  taħt ERASMUS+; programm edukattiv li  jippermetti liż-żagħżagħ jistudjaw barra l-pajjiż t’oriġini, li jfisser li ċittadini barra mill-EU  ser jingħatawlhom ċ-ċcans li jibbenefikaw minn din l-iskema.  L-integrazzjoni f’ERASMUS+ tfisser ukoll li DiscoverEU hija meħtieġa aktar tadotta approċċ ta’ tagħlim aktar strutturat. 

Jekk kollox imur skont kif inhu ppjanat, żagħżagħ ta’ tmintax-il sena se jkunu jistgħu japplikaw minn Ottubru 2021 permezz tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ. Dawk li diġa akkwistaw il-biljett tagħhom f’Novembru 2019 u ma setgħux jużawh minħabba l-pandemija, jistgħu jużaw l-Interrail pass b’xejn sal-31 t’ Awwissu 2021.

Leave a comment