Scroll Top
AĠENZIJA ŻGĦAŻAGĦ

L-Aġenzija Żgħażagħ tipprovdi liż-żgħażagħ il-ħin u l-ispazju biex jagħmlu ħbieb, jitgħallmu abilitajiet ġodda u jiżviluppaw it-talenti tagħhom permezz tas-servizzi reġjonali għaż-żgħażagħ u l-programmi estensivi.

Permezz tas-servizz interattiv tagħna ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ nipprovdu informazzjoni dwar is-servizzi u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ kif ukoll nisimgħu l-opinjonijiet u l-ideat tagħhom dwar kwistjonijiet li għandhom impatt fuq ħajjithom.

Permezz tal-Eurodesk, il-Karta Żgħażagħ u l-parteċipazzjoni tagħna fi programmi tal-UE, iż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jesploraw il-ħajja, it-tagħlim u x-xogħol fl-Ewropa kollha.

Detenturi tal-Karta Żgħażagħ 

Numru ta’ detenturi tal-Karta Żgħażagħ rreġistrati fi ħdan l-EYCA

Sponsors

Numru ta’ sponsors f’Malta u Għawdex rreġistrati fi ħdan l-EYCA

Skontijiet Lokali

Numru ta’ skontijiet f’Malta u f’Għawdex pprovduti mill-isponsors

Skontijiet f’pajjiżi oħra Ewropej 

Numru totali ta’ skontijiet fi ħdan in-netwerk tal-EYCA

EYCA

L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Karta Żgħażagħ (l-EYCA) hija assoċjazzjoni mhux-governattiva, bla skop ta’ qligħ, rappreżentata f’36 pajjiż madwar l-Ewropa, bil-għan ewlieni tagħha jkun dak li tippromwovi l-mobilità taż-żgħażagħ u ċ-ċittadinanza attiva fost iż-żgħażagħ Ewropej. Dan kollu jista’ jitwettaq u jinkiseb permezz tal-missjoni tal-EYCA, dik li tippromwovi u twassal servizzi eċċellenti tal-Karta Ewropea taż-Żgħażagħ filwaqt li tikkontribwixxi għal politika aħjar taż-żgħażagħ.

Wieħed mill-aspetti fundamentali tal-Assoċjazzjoni huwa l-promozzjoni tal-Karta Ewropea taż-Żgħażagħ fil-pajjiżi/territorji kollha tal-UE fejn hija rappreżentata. L-għan ewlieni tagħhom huwa l-iżvilupp kontinwu tal-Karta Żgħażagħ, li tagħti aċċess lil aktar minn sitt miljun detentur tal-Karta Żgħażagħ għal għadd ta’ skontijiet u opportunitajiet fl-oqsma tal-mobilità, l-akkomodazzjoni, il-kultura, is-servizzi u d-divertiment.

Minbarra l-iskontijiet u l-benefiċċji, l-organizzazzjonijiet membri fi ħdan l-EYCA jaħdmu biex joffru lid-detenturi tal-karta żgħażagħ diversi proġetti u programmi, bħal:
1

Ċittadinanza attiva u parteċipazzjoni politika

2

 Rikonoxximent ta’ programmi li jinkoraġġixxu stili ta’ ħajja pożittiva

3

Volontarjat u impenn fil-komunità

4

Appoġġ għall-mobilità inklużiva taż-żgħażagħ, immirat speċjalment għal żgħażagħ b’diżabilità u li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati