Scroll Top
lejn l-2030 - nilħqu, naħdmu ma' u nappoġġjaw liż-żgħażagħ
tnedija ta' konsultazzjoni pubblika għall-politika nazzjonali taż-żgħażagħ 2021-2030

Il-konsultazzjoni pubblika dwar il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ, imnedija mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Volontarjat Clifton Grima, hija politika li hija bbażata u mibnija fuq il-kisbiet tal-aħħar ħames snin, li tiffoka fuq l-isfidi u l-opportunitajiet li ġejjin.

Dan id-Dokument ta ’Diskussjoni fittex li jiżgura li dawk in-nies, gruppi u organizzazzjonijiet kollha li jaħdmu għal u maż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw b’mod attiv u jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tagħha.

Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa sat-30 ta ’Ottubru 2020 u l-pubbliku jista’ jibgħat is-suġġerimenti tiegħu permezz ta ‘ posta elettronikal fuq Youth.Policy.Consultation.mede@gov.mt

Id-dokument ta ’konsultazzjoni pubblika għall-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ 2021-2030 jista’ jinstab fuq https://online.fliphtml5.com/rqmms/hhjn/

Il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ 2021-2030 intitolata ‘Lejn l-2030 – Nilħqu, naħdmu ma ’, u nappoġġjaw liż-żgħażagħ‘ se tkopri l-perjodu 2021 sa 2030 u  mistennija tiffoka fuq iż-żgħażagħ kollha ta’ bejn it-13 u t-30 sena.

Il-viżjoni ta’ din il-politika se tkun:

IL-FLESSIBBILTÀ U L-INNOVAZZJONI - LI JVARJA MINN LOKALI GĦAL NAZZJONALI U MINN NAZZJONALI GĦAL EWROPEW U GLOBALI.

L-GĦAN LI TAPPOĠĠJA U TINKORAĠĠIXXI LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ, KEMM BĦALA INDIVIDWI U KIF UKOLL BĦALA ĊITTADINI, FL-ISKEJJEL U ISTITUZZJONIJIET EDUKATTIVI, FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL, FIL-KOMUNITÀ U PERMEZZ TAL-MIDJA SOĊJALI.

TAGĦTI S-SETĦA LIŻ- ŻGĦAŻAGĦ PERMEZZ TAL-PRATTIKA EFFETTIVA TAX-XOGĦOL MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, INKLUŻ D-DIĠITALIZZAZZJONI TAX-XOGĦOL MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ; PROGRAMMI NAZZJONALI, PROĠETTI U INIZJATTIVI SETTORJALI MAS-SETTURI VOLONTARJI, STATALI U PRIVATI U X-XOGĦOL MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Leave a comment