Scroll Top
Trust yourself to talk. Anxiety is that you?
KAMPANJA ONLAJN RIGWARD IS-SAĦĦA MENTALI

Aġenzija Żgħażagħ, għażlet il-‘Jum Dinji tas-Saħħa Mentali ’(10 ta’ Ottubru) biex tniedi kampanja mmirata biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ jitkellmu, jilħqu u jiksbu informazzjoni affidabbli waqt li jagħmlu użu minn servizzi biex itejbu s-saħħa mentali tagħhom.

Il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali ta’ din is-sena,  10 ta’ Ottubru, ġiet fi żmien meta l-ħajja kwotidjana inbidlet b’mod konsiderevoli b’riżultat tal-pandemija COVID-19. Ix-xhur li għaddew ġabu ħafna sfidi għaż-żgħażagħ: opportunitajiet ta ‘divertiment ristretti; l-adattament għat-teħid ta ‘edukazzjoni onlajn jew norma ġdida fl-iskola bi ftit kuntatt ma’ għalliema u ħbieb; l-biża li wieħed jġib l- COVID-19 id-dar meta jmur għax-xogħol; u anzjeta’ rigward il-futur tagħhom.

In-Nazzjonijiet Uniti tiddikjara li 75% tal-kunflitti maġġuri tad-dinja għandhom dimensjoni kulturali u għalhekk tirsisti dwar l-importanza li kulturi diversi jingħaqdu sabiex jiġi milħuq l-paċi, stabilita’ u żvillupp madwar l-pajjiżi kollha tad-dinja.  Li wieħed jirrikonoxxi diversita’ fil-kultura u konsegwentament jkun kapaċi jitkellem dwarha, toħloq bidu ta’ proċess ta’ djalogu. Id-djalogu interkulturali huwa proċess li jinvolvi skambju miftuħ bejn individwi u gruppi bi sfondi kulturali differenti. L-għan ewlieni hu t-trawwim ta’ ftehim reċiproku fir-rigward t’attitudnijiet, ta’ sistemi tal-valuri, t’imġieba u t’opinjonijiet ta ‘dawk kollha involuti fId-djalogu.

Huwa importanti li wieħed jinnota li:

  • Aktar minn wieħed minn kull ħames żgħażugħ/a f’Malta li għandhom bejn it-18 u l-24 sena,  jinsabu f’riskju ta ’depressjon; it-tielet l-ogħla rata fl-Ewropa
  • 150,000 persuna f’Malta jiffaċċjaw problemi ta ’saħħa mentali f’xi punt f’ħajjithom, 75% esperjenzaw l-ewwel sintomi tagħhom qabel l-età ta’ 25 sena.
  • L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa stmat li aktar minn nofs il-każijiet kollha ta ‘disturbi mentali jkunu diġa mmanifestati qabel l-età ta’ 14-il sena; madankollu, il-maġġoranza ta ‘dawn jibqgħu jimmanifestaw disturbi sa meta jsiru adulti.

Iċ-ċirkostanzi preżenti minħabba l-pandemija u l-evidenza li għandna f’idejna, kienu sors ta’ ispirazzjoni għall-Aġenzija Żgħażagħ biex tibda din l-inizjattiva. Aġenzija Żgħażagħ tiżgura  li se tagħmel l-almu tagħha biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ jibdew jitkellmu dwar il-problemi ta ’saħħa mentali tagħhom biex b’hekk jiġi ġġenerat djalogu dwar is-saħħa mentali , fi sforz biex tingħeleb l-istigma u d-diskriminazzjoni fuq is-saħħa mentali.

Din il-kampanja ġiet żviluppata bl-appoġġ tas-Segretarjat għaż-Żgħażagħ, Sports u Organizzazzjonijiet Volontarji, il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u l-involviment taż-żgħażagħ permezz ta ’focus group.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kampanja ikklikkja hawn.

Leave a comment