Scroll Top
issieħeb mal-bord taż-żgħażagħ tal-eyca
Sejħa miftuħa għad-detenturi kollha tal-Karta Żgħażagħ Ewropej li għandhom bejn it-18 u d-29 sena!
Issieħeb mal-Bord taż-Żgħażagħ tal-EYCA u tista’ tiggwadanja minn diversi vantaġġi:

Opportunita’ ta’ tagħlim barra mill-pajjiż u esperjenza ta’ xogħol ma’ disa’ żgħażagħ oħra minn madwar l-Ewropa;

Parteċipazzjoni f’avvenimenti internazzjonali – seminars, workshops, konferenzi;

Servizz ta’ sapport biex titwettaq/tiġi diskussa kawża li hi tant għal qalbek

Opportunità biex jiġu ddisinjati servizzi u programmi għall-benefiċċju ta’ aktar minn seba’ miljun żagħżugħ Ewropew.

X'inhu l-Bord taż-Żgħażagħ tal-EYCA?

Il-Bord taż-Żgħażagħ tal-EYCA hija idea mressqa minn grupp ta ’żgħażagħ  bħalek, li flimkien ngħaqdu fil-Konferenza Annwali tal-EYCA, f’Belgrad (is-Serbja) fl-2017. Huma għamlu rakkomandazzjoni lill-Bord tal-EYCA, li d-detenturi tal-kards għandhom ikollhom vuċi aktar qawwija, meta jiġu ddisinjati programmi u servizzi Ewropej tal-Karta Żgħażagħ. Għaldaqstant, l-għan tal-Bord taż-Zgħażagħ tal-EYCA, huwa li  jagħtik l-opportunità li tuża l-għarfien u l-esperjenzi tiegħek biex tgħin fil-ħolqien ta ‘servizzi għal aktar minn seba’ miljun żagħżugħ Ewropew,  filwaqt li tikseb ħiliet essenzjali u esperjenza ta’ xogħol internazzjonali.

Il-Bord taż-Żgħażagħ tal- EYCA huwa magħmul minn 10 żgħażagħ, ta ’bejn it-18 u d-29 sena, magħżula minn fost id-Detenturi tal-Karti taż-Żgħażagħ Ewropej.

Lil min qegħdin infittxu?

Jekk timmarka l-kaxxi kollha t’hawn taħt, nieħdu pjaċir jekk nisimgħu mingħandek:

Eta’ minn 18 sa 29 sena

Karta Żgħażagħ valida fid-data ta’ meta wieħed japplika

Fluwenti fil-lingwa Ingliża – Kollox se jkun bil-Lingwa Ingliża pero’ inti se tkun mħeġġeġ tuża l-lingwa nazzjonali tiegħek meta tkun qiegħed tikkomunika ma sħabek

Esperjenza limitata jew ebda esperjenza fil-volontarjat jew li tkun attiv ma Organiżżazzjoni Non-Volontarja

Motivazzjoni qawwija biex tkun parti mill-Bord taż-Żgħażagħ tal-EYCA filwaqt li tkun f’pożizzjoni li tikkometti ruħek għal sentejn.

Barra minn hekk, trid tkun passjonat dwar waħda jew aktar mill-kawżi li l-EYCA tappoġġja:

Mobbiltà taż-żgħażagħ – opportunitajiet għaż-żgħażagħ kollha biex jivvjaġġaw bħala passatemp, għall-edukazzjoni jew għax-xogħol;

Ċittadinanza Attiva – żgħażagħ għandu jkollhom spazji u ħiliet siguri biex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjithom;

Edukazzjoni u Kultura –  aċċess ugwali għall-edukazzjoni u kultura għaż-żgħażagħ kollha;

Benessere – aċċess faċli għal servizzi ta’ saħħa mentali u dik fiżika; edukazzjoni u sostenn għal stil ta ‘ħajja b’saħħitha;

Impenn fil-Komunità u volontarjat – opportunitajiet ta ‘kwalità u appoġġ għaż-żgħażagħ biex jagħmlu differenza pożittiva fil-komunitajiet tagħhom;

Inklużjoni Soċjali – opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ kollha irrispettivament mill-etniċità, is-sess, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon, id-diżabilità, opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-isfond nazzjonali, soċjali jew ekonomiku tagħhom;

Kuxjenza ambjentali – informazzjoni affidabbli u tqajjim ta ‘kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli.

L-EYCA toffri opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ kollha, irrispettivament mis-sess, in-nazzjonalità, l-etniċità, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali jew il-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom.

Kif tista' tapplika?

L-Ewwel Pass: Irrekordja vidjow dwarek innifsek (mhux aktar minn 2 minuti)

Jekk jogħġbok għidilna:

  • Għalfejn tixtieq tkun parti mill-Bord taż-Żgħażagħ tal-EYCA?
  • Liema huma dawk l-kawżi li l-aktar huma għal qalbek u li trid taħdem fuqhom? Jekk diġa kont ħdimt fuq xi kawża fil-passat, għidilna. Kul qatra tgħodd!
  • Kif tista ‘tgħin biex tippromwovi opportunitajiet tal-Karta Żgħażagħ Ewropej, lil żgħażagħ madwar l-Ewropa?
  • Kif taħseb li din l-esperjenza tista’ tgħinek?
It-Tieni Pass: Tella ‘l-vidjow fuq YouTube. (Nirrakkomandaw li tissettja l-vidjow bħala unlisted sabiex dawk biss b’aċċess għall-link tiegħek ikunu jistgħu jarawh.)
It-Tielet Pass: Imla l- Formola tal-applikazzjoni  u tinsiex tinkludi l-link tal-vidjow ta’ Youtube, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru 2020.

Għal aktar informazzjoni, agħfas hawn 

Leave a comment