Scroll Top
climate changes: truth does not
Opportunita għaż-żgħażagħ sabiex jirriflettu b'mod kritiku fuq it-tibdil tal-klima

L-Aġenzija Żgħażagħ, membru attiv fi ħdan l-Eurodesk, l- EYCA u l-ERYICA,
ħadet rwol attiv fil-kampanja maħluqa minn ERYICA ‘ Climate changes. Truth doesn’t’.

Minbarra d-distribuzzjoni  ta’ varjeta ta’ riżorsi pprovduti minn ERYICA bil-għan li jappoġġjaw u jippromwovu din il-kampanja, Aġenzija Żgħażagħ involviet id-detenturi tal-Karta Żgħażagħ (9000+) f’serje ta’ kwestjonarji li kollha jirrelataw mat-tibdil fil-klima kif ukoll mar-riperkussjonijiet li ħolqot din il-pandemija tal-Coronavirus. Dan ġiegħel liż-żgħażagħ sabiex jaħsbu u jirriflettu b’mod kritiku dwar waħda mill-aktar temi t’importanza tad-deċennju l-ġdid : l-Emerġenza Klimatika.

Din l-inizjattiva twettqet permezz ta’ OPIN – Pjattaforma għall-Parteċipazzjoni Elettronika taż-Żgħażagħ fl-Ewropa
(https://opin.me/en/).

Id-detenturi tal-Karta Żgħażagħ kienu msejħa sabiex jipparteċipaw fi stħarriġ onlajn, prinċipalment rigward dawn it-temi li ġejjin:

Għażla ta’ vjaġġar, Corona virus u tibdil fil-klima (xinhuma l-opinjonijiet taż-żgħażagħ fir-rigward ta’ vjaġġar aktar ekoloġiku u l-impatt ta’ restrizzjonijiet fl-ivjaġġar)

Xi jfisser meta nixtru prodotti u nagħmlu użu minn servizzi lokali? (Meta l-konsumaturi jixtru lokalment, dan ifisser li jkunu qegħdin juru preferenza li jixtru oġġetti u servizzi pproduċuti lokalment milli prodotti pproduċuti aktar ‘il bogħod, fil-każ tagħna barra minn Malta).

Il-bidla fl-istil ta’ ħajja kkawżata mill-Coronavirus wasslitna biex inbiddlu d-drawwiet tal-ikel tagħna. F’termini bażiċi, ħafna biddilna l-modi tagħna ta’ tfittxija (jew provenjenza) tal-ikel).

Ir-riżultati finali ġew mxerrda ma’ organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ differenti, aġenziji oħra taż-żgħażagħ  u professjonisti li jaħdmu fil-qasam, fuq pjattaformi differenti tal-midja soċjali kif ukoll ma’ detenturi tal-Karta Żgħażagħ, bil-għan li tinħoloq kuxjenza relatata mal-bidla fil-klima.

Leave a comment